АероИск - Поверителност


Защита на личните данни

закъснял полет, отменен полет, пропусната връзка, отказан достъп до борда
Използваните термини "Аероиск", "Ние" или "Нас", които се споменават в текста по-долу, се отнасят до и означават българското юридическо лице „Аероиск“ ЕООД, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 203788586, като данните за контакт с нас, могат да бъдат открити тук.

Защита на личните данни

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679, ви уведомяваме, че Аероиск събира и обработва лични данни на правно основание подготовката за сключване или на вече сключен договор за поръчка, съгласно Общите ни условия. Целта на обработката е да можем да ви идентифицираме като наш контрагент, както и да се идентифицираме като ваш пълномощник и мандатар пред авиационният превозвач, пред който претендираме обезщетение по Регламент 261/2004 от ваше име.

Срокът, за който съхраняваме вашите данни е до приключване на правоотношението ни.

Вие имате право да изискате от Нас да получите информация за събраните ваши лични данни, да коригираме или изтрием вашите на лични данни, да ограничим тяхната обработка, да възразите срещу обработването им, както и притежавате право на преносимост на данните. Тези права могат да бъдат упражнение съобразно това дали договорното ни отношение е действащо или прекратено. При желание от ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съобщение с точното си искане на office@aeroisk.com.

Предоставянето на личните ви данни е договорно изискване и без тях ние не можем да извършим услугата по събиране на дължимото ви обезщетение по Регламент 261/2004. В случай, че откажете да предоставите личните си данни, договорът за поръчка не може да бъде сключен или би бил нищожен поради липса на идентификация на манданта. Личните данни, които събираме и обработваме на различни етапи от договорното ни отношение са три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл и евентуално копие на лична карта или паспорт, ако това е необходимо.

Google Analytics

На интернет страницата ни има инсталирана услугата Google Analytics, с която събираме статистика за посетителите на нашия уебсайт. С тази услуга не събираме никаква PII информация (информация за персонално идентифициране), както и сме активирали опцията за IP анонимизиране.
Google Analytics е услуга, предоставяна от трета страна, затова ви съветваме да се запознаете с относими за нея политика за поверителност и opt-out опциите тук: policies.google.com/privacy; tools.google.com /dlpage/gaoptout

Техническа сигурност

Аероиск използва технически мерки за сигурност, за да се гарантира, че личните данни на нашите потребители са защитени срещу загуба, неправилна промяна или неоторизиран достъп от страна на трети лица.

Жалби

Всякаква кореспонденция, свързана с тази политика за защита на лични данни, както и с упражняването на вашите права, следва да бъде отправена на: office@aeroisk.com.
Държавният орган, който съблюдава за прилагането на законодателството в сферата на защитата на лични данни е Комисията за защита на лични данни.Закъснял полет, отменен полет, пропусната връзка, отказан достъп до борда?

Възможно е да имате правo на обезщетение от €250 до €600 на пътник!


Поръчайте обаждане от нас


Моля, въведете име
Моля, въведете телефон