Категории

 

помощ от посолство

Българските посолства представляват страната ни в чужбина. Те имат дипломатически функции: обмен на информация по важни политически, икономически, социални теми между двете страни, разпространяване на българската култура; подготвяне на официални посещения; и наред с това защитават интересите на нашите граждани в чуждата страна. Осигуряват им помощ и съдействие в критични ситуации, подготвят документи. Обикновено към посолството има и български културен институт, и българско училище.

Когато се готвите да пътувате в чужбина, непременно запишете телефона и адреса на българското посолство в съответната страна. За всеки случай си запишете и координатите на българското консулство.

 

Каква е разликата между посолство и консулство?

Посолството обикновено се намира в столицата на страната домакин и към него има консулски отдел. Консулството е представителство на държавната администрация на България в съответната държава. Често консулства има и извън столицата. Там също можете да получите необходимата ви информация, помощ и подкрепа.

 

В каква сфера?

Консулските служби на посолствата приемат молби за

  • издирвания – на вещи, хора (български граждани и чужденци);

  • установяване и реализиране на наследство;

  • сключване на брак.

Те обработват документи за възстановяване или придобиване на българско гражданство, както и за отказ от българско гражданство. Издават необходимите ви удостоверения и служебни бележки. Правят легализация и заверка на различни видове документи.

В консулствата и посолствата подавате заявление за български документи за самоличност или за временен паспорт и ги получавате пак от там.

 

Всички важни събития в живота ви – сключване на брак, раждане на дете, осиновяване на българче, смърт – са свързани с най-близкото консулство или посолство, защото там ви издават необходимите документи.

При спешни случаи, произшествия, природни бедствия, стачки, сериозни заболявания, арест, смърт от там трябва да ви окажат съдействие. Гледайте на посолството/консулството като на парче българска територия насред страната, в която се намирате в момента. На него важат българските закони и вие като български граждани трябва да получите помощ и защита.

Разбира се, не очаквайте, че служителите там са длъжни да ви намерят хотел, да ви финансират по каквато и да било причина, да ви освободят от глоби и наказания, в случай, че сте нарушили законите на страната, в която се намирате. Но в критични ситуации задължително се обръщайте към най-близкото посолство/консулство. Има неща, с които не можете да се справите сами.

 

Поръчайте обаждане от нас


Моля, въведете име
Моля, въведете телефон